วัดโบสถ์น้ำ

 


วัดเขาสะแกกรัง

 

 

 


HUP PA TARD (PA TARD CAVERN) 50 minute far from resort

..ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป..

... เมืองอุทัยธานี มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่าเป็นที่อยู่อาศํยของมนุษย์ก่อน ประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3000 ปี มาแล้ว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลายพื้นที่ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวด ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนหน้าผา (เขาปลาร้า) เป็นต้น

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ใช้เวลาเดินทางจาก Resort ประมาณ 60 นาทีห้วยขาแข้ง มีอณาเขตคลุมท้องที่ อ. ลานสัก อ.บ้านไร่ อ. ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี และ อ. อุ้มผาง จังหวัดตาก มีเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านไร่ ธรรมชาติยังสมบูรณ์มาก ภายใน เขตฯ มีขข้อมูลต่างๆ ของห้วยขาแข้ง บ้านพักสืบ และอนุสาวรีย์ ของสืบ นาคะเสถียร ดูรายละเอียดเพิ่ม

UAY KHA KHAENG HERITAGE DAY
This event is organized  during 8-9 December annually and the purpose is to concern environmental awareness for our generantion. UNESCO registered Huay Kha Khaeng as one of the the world’s natural heritages on 13 December 1991, therefore, the Thai Cabinet  decided on December 9 as the Memorial Day for Huay Kha Khaeng- Thung Yai Naresuan Sanctuary. The special activities are include camping, forest growing to honors His Majesty the King, and parades of wildlife models warning people that they are in danger of extinction.
ลำน้ำสะแกกรัง
River Marina ตั้งอยู่บนลำน้ำสะแกกรัง
เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี เฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี บริเวณสองฝั่งแม่น้ำจะมีเรือนแพจอดเรียงรายอยู่ ฝั่งแม่น้ำด้านตะวันตกเป็น ตลาดใหญ่ มีอาคารบ้านเรือนอยู่หนาแน่น ส่วนฝั่งแม่น้ำด้านตะวันออกเป็นเกาะเทโพ มีสวนผลไม้และป่าไผ่ตามธรรมชาติ เรือนแพที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเป็นเรือนไม้สร้าง คร่อมบนแพลูกบวบไม้ไผ่ ชาวเรือนแพเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงในช่วง เช้าหลังจากที่ได้ ปลามาจะนำมาชำแหละ เสียบไม้เป็นแผง ผึ่งให้แห้ง ย่างรมควันทำเป็นปลาแห้ง ตามเรือนแพริมน้ำเหล่านี้ยังมีกระชังเลี้ยงปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาแรด เป็นสภาพความเป็นอยู่ที่สามารถพบเห็นตามสองฝั่ง ลำน้ำสะแกกรัง จึงเหมาะสำหรับนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝั่ง ซึ่งสามารถจะนั่งเรือชมได้รอบตัวเกาะ แต่เรือนแพที่อยู่ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกที่อยู่ตรงข้ามกับชุมชนเมือง นักท่องเที่ยวสามารถว่าจ้างเรือจากบริเวณท่าเรือตลาดสดเท
ศบาลเมืองอุทัยธานี
ใช้เวลาเดินทางจาก Resort ประมาณ 50 นาที
ตั้งอยู่ที่บ้านชายเขา หมู่ที่ 3 ต. ทุ่งนางาม อ. ลานสัก เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เป็นถ้ำและแหล่งพรรณไม้โบราณ สำหรับชื่อ หุบป่าตาด ได้มาจากคำว่าหุบ ซึ่งหมายถึง หุบเขาตามสภาพของพื้นที่ และคำว่าป่าตาด ก็คือป่าที่มีต้นตาดเป็นจำนวนมาก การเดินทางเเข้าชมต้องเดินเท้าลอดถ้ำ ซึ่งมีความยาวประมาณ 20 เมตร ก่อนเข้าถ้ำต้องจุดเทียน เพื่อส่องทางเข้าไป เมื่อถึงพื้ที่ภายในหุบป่าตาด ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีลักษณะเป็นป่าดงดิบชื้น มีพันธ์ไม้เก่าแก่นานาชนิด มีต้นตาดซึ่งเป็นไม่ตระกูลเดียวกับปาล์ม ขึ้นเป็นพันๆ ต้น มีสภาพเหมือนป่าดึกดำบรรพ์ มีหินงอก หินย้อย และสัตว์ป่าที่หาดูได้ยาก เช่น หมีควาย เลียงผา และเต่าเหลืองการเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3438 แยกไปตามถนนลาดยาง ประมาณ 5 กิโลเมตร เชื่อมต่อด้วยถนนคอนกรีตอีกประมาณ 1 กิโลเมตร
  NAM TOK SAI BURE (SAI BURE WATERFALL)
This waterfall is located in Huay Kot District. The water flows from Loy Joy stream, on a high mountain in Huay Kha Khaeng sanctuary, making its way down rocky steps and cliffs to make this beautiful waterfall. There are spaces for camps, traits for nature surveys, and nature study center to provide information about this natural heritage.
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
ใช้เวลาเดินทางจาก Resort ประมาณ 5 นาที
ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 5 กม. ตามทางสาย 3265 มุ่งตรงไปทางแพข้ามฟากอำเภอมโนรมย์ ประมาณ 12 กม. เดิมเป็นวัดที่สร้างใน สมัยอยุธยา มีโบสถ์ขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือพื้นบ้านเข้าใจว่าเขียนในสมัยหลังเป็นเรื่องพุทธประวัติ

บางภาพต่อเติมจนผิดส่วน มีศาลามณฑปแก้ว ที่สร้างขึ้นใหม่

รวมทั้งมีท่าเรือคอนกรีตริมฝั่งแม่น้ำเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทางน้ำ วิหารมีพระปูนปั้นฝีมือพองามมีลายไม้จำหลักขอบหน้าบันเหลืออยู่ 2-3 แห่ง สิ่งที่เป็นโบราณวัตถุของวัดคือ ธรรมมาสน์ที่หลวงพ่อใหญ่สร้าง ด้านตรงข้ามกับวัดเป็นปูชนียสถานแห่งใหม่ มีบริเวณกว้างขวางมาก มีการก่อสร้างอาคาร ต่างๆ มากมาย ซึ่งสร้างโดยพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระเถระที่มีชื่อเสียงเป็นบริเวณพุทธาวาสที่น่าชมมาก พระอุโบสถใหม่สร้างสวยงาม

งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี ถือเป็นประเพณีสำคัญในวันออกพรรษาของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 (ตุลาคม) ของทุกปี พระสงฆ์ทุกรูปที่จำพรรษาในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานีประมาณ 200-300 รูป จะออกรับบิณฑบาตโดยเดินลงบันไดจากยอดเขาสะแกกรังนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารจากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัด โดยสมมติมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังเป็น "สิริมหามายากูฎคาร" ที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดมารดา แล้วเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ลงบันได 339 ขั้น ซึ่งถือเป็นบันไดแก้วสู่กัสนคร คือ บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี ในวันนั้นประชาชนจะแต่งกายสวยงามและมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทุกปี
 
ถ้ำเขาวง
ใช้เวลาเดินทางจาก Resort ประมาณ 60 นาที
เป็นเขาขนาดใหญ่อยู่ในตำบลบ้านไร่ อยู่ห่างจากอำเภอ 12 กม. ผ่านหมู่บ้านสะนำ บ้านหินตุ้ม มีทางเข้าทางทิศใต้ซึ่งขึ้นสูงชันและลาดทีละน้อย เส้นทางอ้อมโค้ง
ทางเข้าทิศเหนือเป็นหน้าผาต้องไต่ไปตามซอกเขา ระยะทาง 500 เมตร บนเขามีที่ราบกว้างมีต้นไม้หลายชนิด เช่น ไม้ยาง ไม้มะค่า ไม้เสลา เป็นต้น มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บ้าง สำหรับถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงามมาก บางถ้ำมีช่องเข้าถ้ำเป็นวงกลมมีสำนักสงฆ์ ศาลาสร้างด้วยไม้เป็นทรงไทยขนาดใหญ่ จัดสวนด้วยดอกไมและน้ำตก งดงามมาก
ภาพเขียนประวัติศาสตร์เขาปลาร้า
ใช้เวลาเดินทางจาก Resort ประมาณ 50 นาที
เป็นโบราณสถาน มีถาพเขียนประวัติศาสตร์และรูปสัตว์ เขียนด้วสีแดงดำ อยู่บริเวณเพิงผนังถ้ำ ของเขาปลาร้า แสดงถึงชีวิต ความเป็นอยู่ในยุคเกษตรกรรม ถ้ำที่มีภาพเขียน ประวัติศาสตร์ มีชื่อเรียกว่า ถ้ำประทุน เพราะมีลักษณะคล้ายประทุนเรือ อยูเลย ถ้ำป่าตาดไปนิดเดียว การเดินทางเข้าชม ต้องเดินเท้าขึ้นเขา ประมาณ 2 กิโเมตร สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จมาชม เมื่อปี พ.ศ.2539
แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกหม้อ การเดินทางจากอำเภอทัพทันไปยังอำเภอสว่างอารมณ์ ตามเส้นทางสาย 3013 ระยะทางประมาณ 11 กม. จะมีทางแยกขวามือไปยัง บ้านโคกหม้อ อีกประมาณ 4 กม. เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กของชาวไทยลาวที่อพยพมาอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีการทอผ้าพื้นเมืองมานานโดยชาวบ้านนิยม ทอผ้า เมื่อหมดฤดูทำนา ลักษณะผ้าที่ทอนิยมทำเป็นผ้าซิ่นตีนจก ผ้ามัดหมี่ ผ้ายกดอกลายเชิงแบบเก่า

จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์

เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกี่ยวกับพุทธประวัต ิเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานฝีมือประณีตมาก และจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร เป็นฝีมือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จ โปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหาร มีภาพถวายพระเพลิงศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เข้าใจว่าเป็นฝีมือชั้นหลัง นอกจากนี้ภายในวัดอุโบสถาราม ยังมีสิ่งของที่น่าชมอีกมาก เช่น เสมาหินสีแดงหน้าโบสถ์ ตู้พระธรรมและตู้ใส่ของเขียนลายกนกเถาลายดอกไม้ บาตรฝาประดับมุกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นฝีมือช่างสิบหมู่ และหงส์ยอดเสา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่น่าชมหลายหลัง

 

 
"ริเวอร์ มารีน่า รีสอร์ท "
110 หมู่ 4, ตำบลท่าซุง, อำเภอเมือง, อุทัยธานี Thailand  
Phone
056 502647 , 089-5337559
rivermarina@thailand.com